Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Čierne                                                                                                <-- späť

  Kostol sv. Ignáca z Loyoly
  Bohoslužby v drevenom kostole sa konali do roku 1875. Potom musel byť zatvorený, lebo sa nachádzal v dezolátnom stave. Štrnásť rokov sa veriaci zúčastňovali na bohoslužbách v dočasne upravenej farskej šope. V roku 1888 bol postavený dnešný farský kostol v Čiernom. Vnútorné zariadenie bolo prenesené zo starého kostola. Terajšie zariadenie pochádza z roku 1905 a o dva roky neskôr položili i novú dlažbu.
  Neogotický kostol sv. Ignáca z Loyoly sa nachádza v strede obce. Ide o stavbu s jednoloďovým priestorom s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý krížovou štukovou klenbou s medziklenbovými pásmi zbiehajúcimi do pilierov. Výmaľba interiéru s figurálnymi výjavmi na triumfálnom oblúku ja od J. Hanulu. Stavba má vstavanú vežu.