Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Raková                                                                                            <-- späť

  Kostol Narodenia Panny Márie
  Kostol je neogotická stavba, dokončená v roku 1874. Bola vybudovaná podľa projektu architekta J. Zítka, ktorý projektoval aj Národné divadlo v Prahe. Je to jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom a bočne predstavanou vežou. V interiéry kostola sú gotické krížové klenby s medziklenbovými pásmi zbiehajúcimi sa do konzol.
  V interiéry kostola sa nachádzajú drevené plastiky. Plastika Panny Márie zhotovená pravdepodobne v polovici 19. storočia neznámym ľudovým drevorezbárom má pohyblivé ruky.Pravdepodobne mladšieho dáta je plastika Krista trpiteľa. Zobrazuje sediaceho Krista s tŕňovou korunou na hlave. Obe plastiky sú polychrómované. Obraz Ružencovej Panny Márie od J.B. Klemensa sa nachádza na fare. Dielo namaľované v roku 1878 je pozoruhodné tým, že v jeho dolnej časti je maľba krajiny na pozadí.Oltárny obraz Narodenia Panny Márie vytvoril J. B. Klemens roku.