Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Skalité                                                                                            <-- späť

  Kostol sv. Jána Krstiteľa
  Najvýznamnejšou sakrálnou stavbou v obci je rímsko katolícky neskorobarokový kostol, postavený roku 1794 miesto povodného dreveného kostola. Feudálnym patrónom kostola bolo strečnianske panstvo. Ide o kostol Jána Krstiteľa. Roku 1939 – 1941 okolo kostola postavili kaplnky kalvárie. Ku kostolu pristavili roku 1947 – 1950 kaplnku, roku 1957 bol kostol znovu zastrešený.
  Kostol je medzi susednými obcami včítane poľských najstarší. Má jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, baroková fasáda má nárožné pilastre. Okná sú polkruhovo zakončené s farebnou vitrážou z roku 1916. Kostol je zasklepený pruskými klenbami. Výmaľba je neobaroková z roku 1950. Zariadenie je neobarokové z konca 19. storočia, zmodernizované roku 1947 – 1950. Tabernakulová skriňa v sakristii je z polovice 18. storočia.
  V ochrannom pásme kostola sa nachádza sedem kaplniek. Sú to nižšie stavby s oltárnym pultom a výklenkom pre umiestnenie reliéfnej plastiky. Strecha prečnievajúca nad oltárny pult je nesená dvoma bočnými podpernými stĺpmi. Vo výklenkoch sú umiestnené polychrómované, drevené reliéfne plastiky znázorňujúce výjavy z Krížovej cesty.