Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Stará Bystrica                                                                                   <-- späť

  Kostol sv. Michala
  Nový kostol sa začal stavať v roku 1889 a vysvätený bol pravdepodobne v roku 1892. Bol postavený v neogotickom slohu. Je to jednoloďová sakrálna stavba s polygonálnym presbytériom. Predstavaná veža je zavŕšená ihlancovou strechou. Fasáda kostola je členená opornými piliermi a polkruhovo ukončenými oknami. Objekt má v interiéri plytké pruské klenby. Výmaľba interiéru kostola sv. Michala sa uskutočnila v toku 1923. Je dielom maliara Jozefa Hanulu, ktorý sa zameral na výzdobu klenieb.
  V v sakristií kostola sa nachádzajú dva obrazy, u ktorých možno predpokladať, že boli vytvorené J. B. Klemensom. Prvý z nich zobrazuje najsvätejšie srdce Ježišovo a druhý zobrazuje Pannu Máriu. Vytvorenie obrazov možno položiť do 60. rokov minulého storočia.V interiéri kostola sa tiež nachádza drevená baroková plastika Krista na kríži. Polychrómovaná plastika bola vytvorená pravdepodobne koncom 18. storočia. V sakristií kostola sa nachádza polychrómovaná plastika Panny Márie. Kamenná plastika bola zhotovená ľudovým majstrom pravdepodobne koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
  Kamenný kríž pri kostole
  Prícestná kamenná plastika Krista na kríži pochádza z roku 1884. Je to dielo neznámeho kamenárskeho majstra. V minulosti viedla pred týmto krížom cesta na starý cintorín, ktorý bol umiestnený v priestore dnešného okolia kostola.
  Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého
  Baroková prícestná plastika sv. Jána Nepomuckého pochádza z druhej polovice18. storočia. Pomerne malá plastika je umiestnená na masívnom murovanom pilieri. Spomína sa vo vizitácii z roku 1767 a neskôr v listine z roku 1828, kde sa starobystrický veriaci zaväzujú k starostlivosti o ňu.
  Kaplnka na Lánoch
  Zdá sa, že prvý krát sa spomína vo vizitácii z roku 1767. V tomto období tu ešte nestála kaplnka, ale len socha Panny Márie na drevenom podstavci. Kaplnka sa prvý krát spomína v roku 1828, kedy bola vydaná obligácia, ktorou veriaci Lány vyjadrujú svoju túžbu vystaviť objekt, ktorým by si uctili Boha. Socha, umiestnená vo vnútri, by mala predstavovať Pannu Máriu Šaštínsku. Dodatočne bol pri kaplnke postavený v roku 1990 aj drevený kríž.