Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Staškov                                                                                             <-- späť

  Kostol navštívenia Panny Márie
  Novopostavený kostol bol požehnaný 5. novembra 1876. Postavený je na umelom kopčeku. Je to neogotická jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a pristavanou vežou. Stavba je v priestoroch zaklenutá krížovou klenbou s medziklenbovými pásmi zbiehajúcimi do pilierov. Má hladkú neogotickú fasádu s lomenými oknami.
  Vnútorné zariadenie kostola je neogotické z poslednej tretiny 19. storočia. V architektúre hlavného oltára, ktorý navrhol Jozef Božetech Klemens, je umiestnený obraz znázorňujúci Navštívenie Panny Márie u Alžbety, ktorého je tiež autorom. Podkladom maľby je typické plátno svojej doby s presnou kresbou a hladkou maľbou pretierané priesvitnou glazúrou, ktorá rozsvecuje čisté farby nanášané splývavým rukopisom. Obraz bol namaľovaný v roku 1875. V interiéri kostola sú dva bočné oltáre. Po pravej strane ho zhotovil Ján Prašifka z Frýdku roku 1883. Na oltári sú umiestnené tri drevené polychrómované plastiky, stredná znázorňuje Najsvätejšie srdce Ježišovo a bočné ženícha Panny Márie sv. Jozefa a apoštola Ondreja.
  Ľavý bočný oltár zhotovil umelec Pavol Polák Stafierar z Místku roku 1877. V tom istom roku ho posvätili aj s Božím hrobom, ktorý bol zakomponovaný do spodnej časti oltára. V strede je umiestnená polychrómovaná plastika znázorňujúca Ružencovú Pannu Máriu. Po bokoch sú dve ľudové drevené polychrómované plastiky, znázorňujúce postavu Ježiša a Márie z konca 19. alebo začiatku 20. storočia.