Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Svrčinovec                                                                                            <-- späť

  Kaplnka
  Kaplnka z roku 1854 na mieste dnešného cintorína U Kubale bola prvým svrčinovským kostolíkom. Klasicistická kaplnka je jednoduchá stavba s hladkou fasádou. Kedže kaplnka si vyžadovala každoročne nemalé náklady na opravy, uzniesli sa v lete v roku 1936 občania, že namiesto opravy starej kaplnky na cintoríne prikročia ku stavbe kostola.
  Kostol Ružencovej Panny Márie
  Kostol sa začal stavať v ťažkých predvojnových podmienkach v roku 1936 a dokončený a vysvätený bol v roku 1945. Je to zaujímavá bloková kamenná stavba postavená na kopci. Výmaľba interiéru je od akademického maliara F. Jurišku.