Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Turzovka                                                                                            <-- späť

  Kostol nanebovzatia Panny Márie
  Kostol stavalo v roku 1759 za pomoci farníkov bytčianske panstvo. Stavba trvala tri roky. Steny sú pevné, veža je kamenná a dostatočne vysoká. Na kostole boli slnečné hodiny, farebne zdobené. Kostol mal päť zvonov. Kostol je jednoloďová baroková stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Stavba má predstavanú vežu.
  Kostol bol reštaurovaný v roku 1908. V roku 1916 bola vybudovaná ohrada okolo kostola. V tom istom roku sa vzali z veže dva zvony a o rok neskôr aj najväčší zvon na vojnové účely. Interiér kostola sa postupne dopĺňal. Samotný kostol prešiel viacerými úpravami v rokoch napr.: 1938 (základné opravy), 1952 (bola opravená strecha a kostolná maľba), 1957 (kostolu bola daná brizolitová omietka), 1970 (oprava strechy kostola), 1988 ( v celom kostole bola položená mramorová dlažba).
  Hlavný oltár v interiéri kostola je z prvej tretiny 18. storočia. Baroková oltárna architektúra je doplnená včlenenými barokovými plastikami. Oba bočné oltáre sú tiež barokové z polovice 18. storočia. zakončené sú bohato zdobenými nadstavcami s reliéfnymi plastikami Krista a P. Boha.Kazateľnica je baroková a okrem bohatej ornamentálnej výzdoby doplnená troma obrazmi . V interiéri kostola sa ďalej nachádza neobarokový orgán z konca 19. storočia, doplnený niektorými súčiastkami staršieho barokového orgánu , pochádzajúceho z roku 1799.
  V rokoch 1849 – 1883 bol kostol obohatený vzácnymi dielami Jozefa Božetecha Klemensa. Nie je isté, či obraz na hlavnom oltári je od pôvodného neznámeho autora z roku 1801, alebo je Klemensovým dielom. Obrazy 14 zastavení krížovej cesty boli namaľované na plechu umelcom v roku 1880. Klemens je autorom obrazov napr.: Ružencovej Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
  Barokové umenie je zastúpené aj niekoľkými plastikami. Predovšetkým plastiky biskupov umiestnené po bokoch hlavného oltára. Obe polychrómovane plastiky boli vytvorené v prvej polovici 18. storočia (Čadca, 1970, s. 45).
  Socha sv. Jána Nepomuckého
  Pred bývalým urbárskym domom stojí kamenná socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1718, ktorá podľa ľudovej tradície bola postavená na pamiatku konverzie turzovských obyvateľov z luteránstva na katolícku vieru.