Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Vysoká nad Kysucou                                                                           <-- späť


  Farský kostol sv. Mátúša, apoštola a evanjelistu
  Barokový kostol je stavba z roku 1782. Jednoloďový priestor má polygonálny uzáver presbytéria a rovný strop. Stavba má predstavanú vežu.
  V interiéri kostola sa nachádza neskorobarokový hlavný oltár z roku 1770. Na nadstavci oltára sú umiestnené plastiky Krista a P. Boha a drobné plastiky anjelikov. Vo veži kostola sa nachádza zvon zhotovený roku 1766 v dielni od J. Christelliho v Bratislave. Oltárny obraz sv. Matúša je od Edwarda Swierkiewicza z roku 1872. Z bývalého hlavného oltára pochádzajú dve plastiky biskupov umiestnené na stene nad organom. Polychrómované plastiky sú barokové, pochádzajú z polovice 18. storočia. Neskorobaroková krstiteľnica pochádza z roku 1770. Je polychromovaná, v tvare skrinky, na dvierkach sa nachádza jednoduchý ušnicový ornament. Na vrchole skrinky sa nachádza plastika sv. Jána a Krista.