Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Zákopčie                                                                                            <-- späť

  Kostol sv. Jána Krstiteľa
  Farnosť v Zákopčí vznikla v roku 1749. podľa kanonickej vizitácie, ktorá sa konala v roku 1768 si Zákopčania postavili prvý drevený kostolík (kaplnku) už v roku 1716 a zasvätili ho sv. Jánovi Krstiteľovi. Oltár bol prinesený zo starého kostola v Turzovke a v jeho strede stála socha Panny Márie, držiaca Jezuliatko. Okrem nej tu boli Ďalšie sochy a obraz sv. Jána Krstiteľa.
  Súčasný kostol sv. Jána Krstiteľa je barokovo – klasicistická stavba z roku 1791. Kostol postavili z kameňa, na východ od obce. Mal murovaný chór a tri oltáre. Nad hlavným oltárom bol na stene zavesený obraz sv. Jána Krstiteľa, prenesený zo starej kaplnky z cintorína. Odtiaľ preniesli aj obnovený bohostánok. Na jednom z bočných oltárov stála socha Panny Márie, nad druhým visel maľovaný obraz trpiaceho Krista. Kostol mal strechu pokrytú drevenými šindľami. V kamennej veži boli dva zvony.
  Jednoloďový interiér kostola je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na piliere. Stavba má polkruhový uzáver presbytéria a vežu vstavaný so priečelia. V interiéri kostola sa nachádza neskorobaroková plastika Piety. Polychrómovaná plastika pochádza z druhej polovice 18. storočia.