Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Zborov nad Bystricou                                                                          <-- späť

  Kaplnka najsvätejšieho ruženca
  V roku 1899 bola v Zborove nad Bystricou postavená neskorobaroková kaplnka Najsvätejšieho ruženca. Malý jednoloďový priestor s polkruhovitým uzáverom bol krytý rovným stropom. Predstavaná veža mala malý štvorboký drevený nadstavec, krytý šindľovým ihlancom a cibuľovitou lucerničkou.
  V interiéry kaplnky sa nachádza neskorobarokový oltár. Polychrómovaná drevená oltárna architektúra, doplnená bočnými plastikami anjelov je ľudové dielo pravdepodobne z konca 18. storočia. Ďalšie voľne uložené plastiky sú takisto barokové. Je to predovšetkým ľudová drevorezba zo začiatku 18. storočia svedčí už o vyzretejšom barokovom rezbárovi. Ďalšia drevená polychrómovaná plastika zobrazuje Madonu. Plastika bola zhotovená koncom 19. storočia neznámym ľudovým majstrom.
  Kaplnka zo Zborova sa dnes nachádza v skanzene vo Vychylovke.