Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Klokočov                                                                                            <-- späť

  Kostol Božského Srdca Ježišovho
  Podľa doteraz známych prameňov príprava a začiatky budovania kostola boli už v rokoch 1912-1913. Ako uvádzajú dôveryhodné pramene, kostol pôvodne mal byť dvojvežový, ale neskôr podľa rozhodnutia biskupa Bathanyho sa určilo, že bude jednovežový a menší oproti pôvodnému zámeru. Kostol mal byť postavený v Klíne na Marcovom kopci, kde sa v tom čase nachádzal vyše 300 rokov starý cintorín a kde sa v priebehu 18. a 19. storočia pochovávalo. Napriek výhodnej polohe tohto miesta z dôvodu exhumácie starých hrobov sa rozhodlo, že kostol bude postavený v osade Klokočov. Výstavba sa začala, ale zakrátko bola prerušená pre nedostatok potravín a šíriaci sa hlad. V stavbe kostola sa pokračovalo až v roku 1924. Vrchári bez farárovho vedomia zväčšili základy na kostole oproti tomu, ako bolo pôvodne v plánoch. Piateho novembra 1927 osadili na novom kostole kríž a 28. novembra 1927 vytiahli do veže nového kostola zvon. Základný kameň Klokočovského kostola Božského Srdca Ježišovho bol položený 2. júla 1918 a samotný kostol bol vysvätený 28. októbra 1928 biskupom Karolom Kmeťkom.
  Kostol je secesný s neogotickými prvkami a je umiestnený v strede obce. Je to trojloďová stavba s výmaľbou z roku 1928. Dlažba kostola je z roku 1936, z toho istého roku pochádzajú aj niektoré maľby. Stavba má predstavanú vežu. Všetky okná sú mozaikové. V interiéri kostola nachádza sa drevená polychrómovaná plastika Krista na kríži. Plastika je baroková z 18. storočia.