Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Klubina                                                                                            <-- späť

  Prícestný kríž I
  V roku 1823 postavili uprostred obce kamennú polychrómovanú sochu Panny Márie. Je umiestnená na stĺpcovom podstavci s rímsovou hlavicou.
  Prícestný kríž II
  V dolnej časti obce je postavený kamenný dríž z roku 1911. je doplnený reliéfnymi plastikami sv. Jozefa, Panny Márie, sv. Františka. Podstavec je urobený z liatého betónu a nie je pamiatkovo chránený. Stĺp a kríž je vytesaný z pieskovca.
  Popis pamiatky: hranolový sokel, na ňom je časť s nikami rámovanými stĺpikmi. V nikách sú reliéfy sv. Františka Serafínskeho a sv. Jozefa a novšia socha Panny Márie Lurdskej. Táto časť je strieškovito uzavretá. Vlastný kríž má podkasaný soklík dekorovaný listami, trojlistovo uzavreté ramená. Korpus je štíhly, len schematicky premodelovaný s tenkými končatinami a štylizovanými anatomickými detailami, s málo riasenou bedernou rúškou tvoriacou na pravom boku uzol.
  Zvonica
  V roku 1811 bol v Klubine zriadený cintorín. Odrem dreveného kriíža postavili v jeho blízkosti drevenú zvonicu. V roku 1812 obec z vlastných prostriedkov zakúpila do nej aj zvon, ktorý o tri roky neskôr k úcte Panny Márie v Kysuckom Novom Meste konsekroval nitrianský biskup Jozef Kluch.
  Je to drevená stavba štvorcového pôdorysu. Konštrukcia je šslovaná vertikálne kladenými doskami. Na ihlancovej nízkej streche je lkaterna s barokovou cibuľou. Celá krytina bola pôvodne šindľová. Stavba má kamennú podmurovku.