Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Krásno nad Kysucou                                                                            <-- späť

  Kostol sv. Andreja Apoštola
  Neorománsky kostol z roku 1861 stojí v strede obce a je najväčší na Kysuciach. Jednoloďový priestor má rovný uzáver presbytéria. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Neorománska hladká fasáda je členená združenými oknami. Výmaľba priestoru je od Hanula a jeho žiakov.
  V interiéri kostola sa nachádza oltárny obraz veľkých rozmerov, znázorňuje sv. Andreja apoštola. Obraz namaľoval akademický maliar Kamínek roku 1937. Plastika madony pochádza približne z roku 1500. je to drevorezba nesúca rysy gotického výtvarného umenia. Plastika je polychromovaná. V sakristií kostola sa nachádza barokovo-klasicistická monštrancia z konca 18. storočia.