Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Kysuckého Nového Mesta
  Nesluša                                                                                            <-- späť

  Farský kostol sv. Jána Nepomuckého
  Farnosť v Nesluši bola zriadená v roku 1788, predtým patrila do cirkevnej správy v Kysuckom Novom Meste. O rok neskôr si veriaci vybudovali prvý, drevený kostolík. Súčastný kostol sv. Jána Nepomuckého je klasicistická stavba v strede obce, ktorú začali stavať v roku 1814 a o dva roky ho dokončili. Počas svojej existencie dva razy vyhorel.
  Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria zaklenutá pruskými klembami a medziklembovými pásmi. Fasáda je členená pilastrami, podstrešnou rímsou a segmentovo zakončenými oknami, vstavaná veža má ihlancovitú strechu.
  Oltárna architektúra hlavného oltára je z konca 19. storočia, pri jej konštrukcií boli použité súčiastky z 18. storočia. Bočný oltár sv. Vendelína je klasicistický, vytvoroný bol v prvej polovici 19. storočia. Pozoruhodná je klasicistická kazateľnica zo začiatku 19. storočia. Na parapete kazateľnice sú reliéfne emblémy s postavami svätcov. Z nehnuteľných pamiatok treba ešte spomenúť klasicistický organ z roku 1800 (približne).
  Za hlavnou oltárnou architektúrou sa nachádza neskoro-barokový obraz znázorňujúci život sv. Jána Nepomuckého. Dielo bolo vytvorené koncom 18. storočia. Pozoruhodný je aj rokokový rám, v ktorom je dielo umiestnené. V oltárnej architektúre bočného oltára je umiestnený obraz sv. Vendelína. Ide o čistú klasicistickú maľbu z prvej polovice 19. storočia. U oboch obrazov nie je autor známy. V sakristií kostola sa nachádza plastika Krista na kríži. Ide o dielo neznámeho ľudového majstra, vytvorené pravdepodobne začiatkom 20. storočia.