Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Makov                                                                                            <-- späť

  Kostol Štefana kráľa
  V strede obce sa nachádza klasicistický kostol – stavba z roku 1803. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutá pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi. Veža je vstavaná do priečelia. Výmaľba kostola je z roku 1921.
  V interiéry kostola sa nachádza luisézna kazateľnica zo začiatku 19. storočia zakončená obvyklou sochou dobrého pastiera. Parapet kazateľnice je zdobený girlandami. Za oltárom v bývalej pôvodnej oltárnej architektúre (murovanej) sa nachádzajú neskorobarokové plastiky sv. Petra a Pavla. V oboch prípadoch ide o polychrómovanú drevorezbu.