Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Kysuckého Nového Mesta
  Ochodnica                                                                                            <-- späť

  Farský kostol sv. Martina biskupa
  Začiatkom druhej polovici 19. storočia sa začala stavba terajšieho kostola najmä zásluhou vtedajšieho farára Vincenta Barossa. 18. júla 1872 ho posvätil pravdepodobne žilinský dištriktuálny dekan, splnomocnený nitrianskym biskupom Augustínom Roškovánim. S novým kostolom bola postavená aj terajšia farská budova.
  Stavba bola dokončená v roku 1900, je v štýle romantických klasicistických stavieb 60. rokov 19. storočia. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, krytá valenou klenbou s lunetami, lunety spojené medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Na predstavanej veži sú gotizujúce zvukové okná.
  Z hnuteľných pamiatok je na prvom mieste obraz sv. Martina od Edwarda Swierkiewicza. Pozoruhodný je najmä tým, že zachycuje na pozadí Oravský hrad v jeho vtedajšej podobe. Obraz bol maľovaný roku 1837. Obraz menších rozmerov takisto zobrazuje sv. Martina, je však starší. Pochádza z obdobia baroka, autor obrazu nie je známy.
  V interiéry kostola sa nachádzajú štyri rokokové svietniky. Ide o polychromovanú drevorezbu.
  Kaplnka sv. Michala a kaplnka Lurdskej Panny Márie
  Povyše kostola na opačnej strane miestnej komunikácie stoja tesne vedľa seba dve kaplnky. Prvá – kaplnka sv. Michala – bola postavená pravdepodobne koncom 18. storočia. Stavba s polkruhovým pôdorysom je postavená nad prameňom pitnej vody. Je zakrytá stanovou strechou, ktorá bola povodne šindľová. V štíte strechy je nika pre umiestnenie plastiky. Kaplnka Lurdskej Panny Márie je neskoroklasicistická stavba z 19. storočia. Stavba má obdĺžnikový pôdorys, nad štítom priečelia je malá drevená strešná vežička.
  V nike staršej kaplnky sa nachádza plastika sv. Michala. Je to ľudová polychrómovaná drevorezba, zhotovená v polovici 19. storočia.