Okres
Kysucké Nové Mesto
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 • Okres Čadca
 • Dejiny mesta
 • Sakrálne pamiatky
 • Sakrálne pamiatky
      okolitých obcí
 •      Na úvod
  Sakrálne pamiatky okolitých obcí
  Čadce
  Nová Bystrica                                                                                      <-- späť

  Kostol zasvätený všetkým svätým
  V roku sa obec Nová Bystrica aj cirkevne oddelila od farnosti v Starej Bystrici a vytvorila vlastnú farnosť. Je pravdepodobné, že v tomto roku bo v Novej Bystrici postavený aj prvý kostol a taktiež farská budova. Kronika novobystrickej farnosti uvádza, že kostol bol drevený, z červeného smreka. Stena kostola bola obitá šindľom, ktorý chránil kostol pred dažďom. Veža bola natretá červenou farbou a na vrchole bo umiestnený dvojramenný kríž. Vo veži sa nachádzali tri zvony. Najmenší vážil 40 kg. Väčší zvon vážil 70 kg a najväčší 100 kg. V interiéri kostola bol drevený chór, postavený na štyroch stĺpoch, avšak bol bez organa. Jediný oltár v kostole bol zasvätený Všetkým svätým, ale bol bez oltárneho obrazu. Otázkou zostáva kedy bol kostol konsekrovaný (vysvätený), pretože kostol mohol konsekrovať len biskup. Je možné, že sa tak stalo v roku 1791, kedy farnosť navštívil nitriansky biskup František Fuchs, ktorý podľa kroniky mal posvätiť aj oltár.
  Hoci obec Nová Bystrica samostatne jestvovala už niekoľko desiatok rokov, až postavením kostola nadobudla charakter originálnej obce. Priestor kostola slúžil zároveň ako priestor na školské vyučovanie.
  Kostol sv. Jána Krstiteľa
  Starý Kostol Všetkých svätých v Novej Bystrici slúžil náboženským potrebám obyvateľov takmer sedemdesiat rokov, deď ho v roku 1857 vystriedal nový kamenný Kostol sv. Jána Krstiteľa. Tento kostol, hoci je studený a vlhký, sa svojími rozmermi (dĺžka 45 m, šírka 11 m, výška 26 m) zaradil medzi najväčšie kostoly na Kysuciach. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutá pruskými klenbami, ktoré dosahujú na rímsu vtiahnutých pilastrov. Fasáda je zvisle členená a zakončená širokou podstrešnou rímsou. Nad hlavným vstupom je trojhranný frontóm na pilastroch. Hlavný oltár je neskoroklasicistický s nesignovaným obrazom krstu Ježiša Krista. Kostol bol pôvodne pokrytý šindľom, neskôr bola urobená strecha z elemitu a napokon z plechu. V priebehu dejín podstúpil kostol viaceré úpravy. Prvá veľká oprava sa vykonala v roku 1921. Ďalšie opravy podstúpil v roku 1933 a v tomto roku sa aj vymaľoval. Ďalšie rekonštrukčné práce sa vykonali v roku 1947. Vtedy bolo treba odstrániť veľa škôd, ktorými sa na chráme podpísala druhú svetová vojna.
  Z nehnuteľných pamiatok sa nachádza v interiéri kostola hlavný oltár. Je neskoroklasicistický z polovice 19. storočia.Procesiova socha Panny Márie je polychrómovaná ľudová drevorezba. Plastika pochádza z obdobia baroka.
  Ďalšia plastika Krista na kríži je z konca 19. storočia. Plastiku zhotovil neznámy ľudový rezbár.V oltárnej architektúre hlavného oltára sa nachádza obraz Krstu Krista. Obraz pravdepodobne maľoval Klemens, obraz však nie je signovaný.V bočnej kaplnke kostola nachádza sa obraz Snímanie z kríža. Autor obrazu nie je známy, obraz pochádza z polovice 19. storočia.