HISTÓRIA
 • národná
 • svetová
 • diskusia
 •                                 
  Pravek je prvou a najdlhšou etapou vo vývoji ľudstva.
  Začiatkom je vyčlenenie ľudského rodu (Homo) zo živočíšnej ríše, koncom vznik prvých štátnych útvarov (kon. 4. tis. p. n. l. - Blízky Východ, stredná Európa - až o niekoľko tisícročí) a vznik písma okolo roku 3000 p. n. l.

  Geologické delenie praveku:
 • prahory, starohory - primitívne formy života v starohorách
 • prvohory - život v moriach (najstaršie druhy rýb), prvé suchozemské živočíchy, prvé rastliny
 • druhohory - obrovské plazy, dinosaury
 • treťohory - zvieratá dnešného typu (vtáky a cicavce, ktoré zaujali miesto po vyhynutých dinosauroch) + antropoidné opice; podnebie sa postupne ochladzovalo
 • štvrtohory - vyskytovali sa ľadové doby, vyvinul sa človek
  - pleistocén
  - holocén (začiatok holocénu - ústupom posledného ľadovca; predchodcovia človeka --> dnešný človek)
  Podľa spôsobu zaobstarávania obživy:
 • obdobie prisvojovacieho hospodárstva (3 mil. - 5 tis. rokov p. n. l.)
  - človek všetko, čo potreboval, bral z prírody, bol na nej závislý - lov zveri, zber plodov
  - nepoznal oheň, nedokázal vyrobiť ani najprimitívnejšie nástroje
  - paleolit a mezolit
 • obdobie výrobného hospodárstva - človek si dokáže vedome obstarať, čo k životu potrebuje, je menej závislý na prírode - vzniklo poľnohospodárstvo a chov domácich zvierat
  - dokázal vyrobiť najprimitívnejšie nástroje
  - neolit
  Podľa sociálneho hľadiska:
 • matriarchát (mater - matka, archein - vládnuť)
  - najvýznamnejšie miesto v rode má matka (zaobstaráva potravu, stará sa o potomstvo)
  - len najbližšie príbuzenstvo
 • patriarchát (pater - otec)
  - eneolit
  - najvýznamnejšie miesto v kmeni má otec (zaobs. potravy)
  - širšie príbuzenstvo
  Podľa deľby práce:
 • prirodzená deľba práce
  - medzi mužom a ženou
 • spoločenská deľba práce
  - oddelenie pastierstva od poľnohospodárstva (neolit)
  - oddeľovanie poľnohospodárstva a remesla -> začiatok prvých spoločenských rozdielov - začiatky štátu (mocenská inštitúcia); majetková diferenciácia (doba bronzová)